GLORIA

EL SECRET / El secreto | mp3

1968

És com un ocell
amagat al pit,
és com un ocell,
cansat i ferit,
que no sap què vol
i s’ajoca sol

(Es como un pájaro
escondido en el pecho,
es como un pájaro
cansado y herido,
que no sabe qué quiere,
y se recoge solo)

és el meu secret,
és goig i dolor,
un batec inquiet
i un gran tremolor

(es mi secreto,
es gozo y dolor,
un latido inquieto
y un gran temblor)

la dolçor que em venç,
un temor immens,
no em mireu si us plau,
no em digueu pas res,
que l’amor m’ha pres,

(la dulzura que me vence,
un temor inmenso,
no me miréis por favor,
no me digáis nada,
que el amor me ha cautivado)

i em consum la pau
com el foc encès,
no digueu, germans
aquest secret meu,
d’agulles de neu,
al cor i a les mans,
un secret tant greu,

(y me consume la paz,
como el fuego encendido,
no reveléis, hermanos,
este secreto mío.
de agujas de nieve,
en el corazón y las manos,
un secreto tan grave)

és el meu secret,
és goig i dolor,
un batec inquiet,
un gran tremolor,
la dolçor que em venç,
un temor immens,

(es mi secreto,
es gozo y dolor,
un latido inquieto
y un gran temblor,
la dulzura que me vence,
un temor inmenso)

és com un ocell
amagat al pit,
és com un ocell,
cansat i ferit,
que no sap què vol
i s’ajoca sol

(es como un pájaro
escondido en el pecho,
es como un pájaro
cansado y herido,
que no sabe qué quiere,
y se recoge solo)

és el meu secret,
de goig i dolor,
un batec inquiet,
i un gran tremolor,
la dolçor que em venç,
i un temor immens,

(es mi secreto,
es gozo y dolor,
un latido inquieto
y un gran temblor,
la dulzura que me vence,
y un temor inmenso)

no em mireu si us plau,
no em digueu pas res,
que l’amor m’ha pres,

(no me miréis, por favor,
no me digáis nada,
que el amor me ha cautivado)

i em consum la pau
com el foc encès,
no em digueu, germans
aquest secret meu
d’agulles de neu
al cor i a les mans,
un secret tant greu

(y me consume la paz
como el fuego encendido,
no reveléis, hermanos,
este secreto mío,
de agujas de nieve,
en el corazón y las manos,
un secreto tan grave)

és un com ocell
amagat al pit
és com un ocell
cansat i ferit
que no sap què vol
i s’ajoca sol.

(es como un pájaro
escondido en el pecho,
es como un pájaro
cansado y herido,
que no sabe qué quiere,
y se recoge solo)

Anuncios