GLORIA - PORTADA

QUAN ENTRARÀ EL VAIXELL | mp3
(Cuando entre el barco)

1968

Quan de cop, el vent,
aturat damunt la gent,
sembli el gest fort d’algú que arbora l’ira
(Cuando el viento, de golpe,
detenido encima de la gente,
parezca el gesto fuerte de alguien que inflama su ira,
)

i tot mira com si d’ell
n’esperés un gran rampell;
serà quan entrarà el vaixell;
tot el mar obert
us dirà que el fet és cert

(y todo lo mira, como si de él
se esperara un gran arrebato;
ocurrirá cuando entre el barco;
todo el mar abierto,
os explicará que el hecho es cierto
)

que tot l’altre vaixell va a la deriva
que sorollen els sorrals
més que el fort dels temporals
perquè aquest gran vaixell arriba

(que todo otro barco va a la deriva,
que se sacuden los arenales,
más que el más fuerte de los temporales,
porque este gran barco llega
)

li obrirà camí
per la proa el bell dofí,
tot nadant per l’aigua encantada
i de cada ram novell
naixerà el cant d’un ocell
serà quan entrarà el vaixell
(le abrirá el camino,
por la proa el bello delfín,
nadando por el agua encantada,
y de cada ramo nuevo,
nacerá el canto de un pájaro,
ocurrirá cuando entre el barco
)

ningú no podrà dir cap més paraula en va,
ni la veu sonarà
de cap mentida
(nadie podrá pronunciar ni una palabra más en vano,
ni la voz de ninguna mentira sonará
)

que els set mars s’han barrejat
i en trencar-se el forrellat,
la veritat ja no té mida
(que los siete mares se han mezclado,
y, al romperse el cerrojo,
la verdad no tiene medida
)

tot el món sencer
cantarà la seva fe,
el pilot quan baixi a la terra
(todo el mundo entero
cantará su fe,
el piloto cuando descienda a la tierra
)

i no serà ni el mesell
que aquest sol li cau la pell;
serà quan entrarà el vaixell

(y no ocurrirá cuando al ingenuo
este sol le haga caer la piel,
ocurrirá cuando entre el barco
)

des del fons del sot
hem cridat el vell pilot
(desde el fondo del hoyo
hemos llamado al viejo piloto
)

tot el món a l’aiguait, fidel l’espera.
i la sorra d’or fi
pel seu peu vol fer camí
i els vells horts es fan enrera
(todo el mundo, al acecho, fiel le espera.
y la arena de oro fino
por su propio pie quiere caminar
y los viejos huertos se quedan atrás
).

els dolents veuran
un prodigi massa gran
en sortir de l’ombra nocturna,
i se’n tornaran al vell subterrani del castell;
serà quan entrarà el vaixell
(los necios verán
un prodigio demasiado grande,
al salir de la sombra nocturna;.
y regresarán al viejo subterráneo del castillo;
ocurrirá cuando entre el barco
)

però els encalçarà de ben fort la mar,
i del mar els submergirà l’onada;
com passà al faraó que negava la raó
del vaixell ja és l’arribada
(pero los perseguirá muy fuerte el mar,
y los hundirán las olas del mar,
tal como pasó al faraón , que negaba la razón,
ha llegado el barco
)

Anuncios